L'equip directiu de centre

L'equip directiu: És l'encarregat del funcionament i l'organització del centre educatiu i de la gestió del projecte de direcció.

El director: És el màxim responsable de la direcció, l'organització i el funcionament del centre. És l'encarregat de l'elaboració del projecte educatiu del centre i del lideratge pedagògic. És qui s'encarrega d'impulsar les diferents activitats del centre i de garantir el compliment de les normes de convivència. El director ha de fomentar la participació de les famílies.

Membres de l'equip directiu:

Director General:
Sr. Josep Menargues

Sotsdirectora i Directora Infantil i Primària:
Sra. Chesca Marfà

Directora Secundària i Batxillerat:
Sra. Carolina Ramírez

Coordinador de Pastoral:
Sra. Natalia Vidal

Representant de la Congregació:
P. Fernando Cordero ss.cc.

Coordinadora d'Innovació:
Sra. Verónica Sànchez

Coordinador de Qualitat:
Sr. Xavier Molina

888Poker Review